Projectmanagement

Projectmanagement is het beheersen van projecten. Het is de manier waarop projecten georganiseerd, voorbereid, gepland, uitgevoerd en afgerond worden. Het doel van projectmanagement is ervoor zorgen dat alle projecten in een organisatie succesvol worden uitgevoerd.Afzonderlijke projecten kunnen eventueel deel uitmaken van een groter geheel, zoals een programma of een projectportefeuille.

Projectmanagement is het werk van projectleiders en omvat vaak verscheidene deelprojecten met bijbehorende teams en teamleiders.

Wij werken met een vaste fasering binnen de door ons geleide projecten. Gedurende al deze fases wordt u door ons ondersteund.

  • Initiatiefase
  • Definitiefase
  • Ontwerpfase
  • Voorbereidingsfase
  • Uitvoeringsfase
  • Nazorg

Bij het beheersen van projecten wordt er door ons gewerkt met de zogenaamde GOTIK factoren. De letters staan daarbij voor tijd, geld, kwaliteit, informatie en organisatie. Wij voegen hier ook nog de letter “R” voor Risico’s aan toe.

Wilt u meer informatie neem dan contact met ons op

Helaas berust op deze tekst copyright