Schade-expertise

Schade is het nadelige gevolg, zowel materieel als immaterieel, van een gebeurtenis. De omvang van de schade, het nadeel, kan uitgedrukt worden als het verschil tussen de waarde in de hypothetische situatie waarin de gebeurtenis zich niet heeft voorgedaan en de waarde in de werkelijke situatie.

Dit is de wettelijke omschrijving van een schade, moeilijk maar niet voor ons!

Wij hebben jarenlange ervaring in het bepalen van schades aan woningen en gebouwen. Niet in de laatste plaats door onze werkzaamheden als senior schade-expert voor het Instituut Mijnbouwschade Groningen.

Wij kunnen voor u nagenoeg elke schade vaststellen en zijn hierin een onafhankelijke partij. Door gebruik te maken van professionele software worden alle aangetroffen schades, tijdens onze inspectie, goed in kaart gebracht. Hierbij maken we gebruik van zowel tekst als beeldmateriaal. Na onze inspectie ontvangt u het schaderapport.

Wilt u meer weten neemt dan contact met ons op.

Helaas berust op deze tekst copyright